Wednesday, September 30, 2015

Move only subfolders or only files to another location using bash script

If you want to move only subfolders from your folder to another locations the following bash code

for x in *; do
        if [ -d "$x" ]; then
        echo "$x"
        mv -- "$x" /path/to/folder/
        fi
done

If you want to move files and not subfolders to another location use:
for x in *; do
        if ! [ -d "$x" ]; then
        echo "$x"
        mv -- "$x" /path/to/folder/
        fi
done


1 comment:

  1. Nhu cầu mua hàng trên Amazon mỹ của người tiêu dùng tại Việt Nam ngày càng cao, chính vì thế có rất nhiều dịch vụ mua hộ hàng hóa ra đời. Trong đó, Fado là một trong những dịch vụ được người tiêu dùng đánh giá cao nhất. Xem chi tiết tại https://www.facebook.com/MuaHangTrenAmazonMyShipVeVietNam/ để có thể mua hàng từ khắp nơi trên thế giới nhé.
    Visite my website: http://thuocnhuomtoc.org/

    Kinh nghiệm khi mua hàng trên amazon ship về việt nam giá rẻ: https://goo.gl/ngc5G9

    ReplyDelete